torsdag 29 september 2011

Svar till M-ledamöter i Värnamo Nyheter

Under många år skällde moderater på Göran Perssons politik som gav enorma överskott i utlandsaffärerna och minimal statsskuld. Vi samlade i ladorna och fick de manöverutrymme som slarvats bort av regeringen. Nu håller Sverige på att vänja sig vid hög arbetslöshet. Ungdomsarbetslöshet är en av de högsta i hela Europa, tom högre än i det nyligen konkursade Island. Arbetsmarknadåtgärder har skrotats, investeringar bromsats och diken grävts när skattsänkningar varit enda svaret på samhällsfrågor. Försvaret har utropas som den stora ungdomsarbetsgivaren och restaurant- och kafémoms i all ära, men mot massarbetslöshet krävs andra bullar.

Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som år 2006. Då pratar vi om exakt samma definition på utanförskap som moderaterna själva använde i valrörelsen 2006. Till viss del beror det naturligtvis på den finansiella krisen, men faktum är att den breda arbetslösheten, som var 16,6 procent eller 97 800 personer då regeringen tillträdde i september 2006, ingen månad sedan regeringen tillträdde varit under 15 procent. Socialbidragskostnaderna skenar som en följd av regeringens arbetslinje inte fungerar.

Vi vet att jobbskatteavdraget ännu inte gett några nya jobb, trots kostnader på 290 miljarder kronor hittills. Även Moderaterna och regeringen själva har gett upp idén att skapa nya jobb genom jobbskatteavdrag. Den arbetsmarknadspolitik de Moderata riksdagsledamöterna Helena Bouveng, Magdalena Andersson och Bengt-Anders Johansson stöder har nått vägs ände. Regeringens splittring framträder även på Värnamo Nyheters insändarsida.

Men Sverige har möjligheter. Nu gäller det att fortsätta att ta ansvar för statsfinanserna och prioritera rätt saker. Vi socialdemokrater kommer i vår budget den 5 oktober att presentera skarpa förslag på hur vi säkrar tillväxten och framväxten av nya jobb. För det första – det gäller att ta ansvar de offentliga finanserna. Förutsättningarna för en lång och stabil tillväxt går genom starka statliga finanser. För det andra så måste vi se till så att fler får möjlighet att jobba mer, vässa arbetslinjen och pressa tillbaka arbetslösheten. För det tredje så måste vi investera i att bygga upp en kunskapsbaserad ekonomi som kan konkurrera internationellt. Vi måste göra de ansvarsfulla investeringar forskning och utveckling som framtiden kräver för att kunna mäta oss med stora globala företag och aktörer. Vi behöver ytterligare stärka samarbetet mellan staten, näringslivet och forskningen. Samtidigt har Statsministern inte kunnat redovisat hur minoritetsregeringen ska styra Sverige.

Allvaret understryks av att Europa befinner sig i en politisk kris och hyser ekonomiska kriser i en tillräcklig blandning för att störa nattsömnen. Det blir heller inte bättre av sig självt de kommande åren. Därför är det så viktigt med en koherent politik. Men tyvärr tyder tecknen på att när tåget nu gått för 2012 ser Sverige ut att bli stående på perrongen, något ingripande som kunde vända utvecklingen tycks det inte bli. Och nästa tåg går inte förrän i januari 2013.

Carina Hägg
riksdagsledamot S