onsdag 7 september 2011

Nedrustning och nedrustningsmöte för Mellanöstern

Jag ingick förra året i regeringsdelegationen till NPT,konferensen om icke-spridningsavtalet. Vi var flera som hade förhoppninga men också oro för att att konferensen skulle bryta samman. Men 189 stater enades till slut och bland annat om att med alla stater i Mellanöstern under 2012 anordna en konferens för att ta upp frågan om ett förbud mot massförstörelsevapen i regionen. På så sätt undvek man ett sammanbrott och kunde samlas även kring en text. Till att leda arbetet utsåg man YSA, Storbritannien, Ryssland samt FN:s generalsekreterare. Ett misslyckande likt 2005 hade underminerat både nedrustningsarbetet och den globala ickespridningsregimen.

Men ingen trodde att detta skulle vara en enkel fråga men det var konstruktivt att flytta ut frågan ur NPT-förhandlingarna för att kunna hanteras i särskild ordning.

Med en kärnvapenfri zon skulle länder i Mellanöstern inte kunna planera för att skaffa sig kärnvapen men också biologiska och kemiska vapen som några kanske redan har. Men knäckfrågan var och är att det också skulle innebära att Israel skrev under icke-spridningsavtalet. Till följd av att Israel skulle tvingas ställa sina kärnanläggningar under tillsyn av FN:s atomenergiorgan IAEA. Israel är som ni vet det enda landet i Mellanöstern som inte skrivit under icke-spridningsavtalet, NPT. Men också det land som allmänt anses inneha kärnvapen. Ständiga rykten, mer eller mindre grundade pekar ut Syrien och Iran som länder med ambitioner att utveckla kärnvapen. På samma sätt kommer rykten om andra massförstörelsevapen. Så det finns så mycket att prata om att det skulle räcka till en serie nedrustningskonferenser.

Men ännu har vare sig någon tidpunkt satts eller något värdland för konferensen utsetts. Ryssland har erbjudit sig men var man står idag har jag inte kännedom om. Det vi känner till är att NPT saknar resurser så man ens kan tala om ett sekretariat. Samtidigt vet vi att nedrustning skulle ha betydelse för fredsprocessen liksom dess motsvarighet kan bidra till att öka spänningar och misstro.

Säkerhetsfrågan, har trots att den kanske är den viktigaste frågan för Israel inte fått prioritet i denna form. Vill israelerna ens delta om konferensen kommer till stånd. Borde inte revolutionerna som rullat över Nordafrika upp till MÖ påverka även denna fråga positivt. Än ser vi inte det resultatet men Sverige kan bidra genom att understödja en konstruktiv process för nedrusning av massförstörelsevapen.

För övrigt noterar jag en ny klangton mellan Turkiet och Israel, något som inte bidrar inte till att dämpa spänningarna. Här har båda parter ett ansvar för att komma vidare. Som vanligt när man rör sig i denna region så lär några höra av sig om att jag borde sagt något ytterligare och dragit tillbaka annat eller grävt i historien. Men nu vill jag, om inte klockslag, så datum och land för en konferens om nedrustning av massförstörelsevapen.