lördag 16 april 2011

Signera konventionen mot våld mot kvinnor

Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet är nu antagen. Så jag frågade nyligen regeringen om den avser att signerar Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet vid ministermötet i Istanbul i maj 2011. Då öppnas konventionen för signering av Europas regeringar och EU. Denna konvention är den första i världen. Riksdagen har ställt sig positiv till arbetet och jag själv har arbetat i flera år med denna fråga. Det var så nära flera gånger att allt arbete skulle bryta samman. Men genom samverkan lyckades vi rädda arbetet varje gång. Så jag är nöjd även om jag hade velat se tuffare texter och mer i substans. Det har inte varit Sveriges regering som varit tillskyndare till detta arbetet, ibland har det tom varit tvärtom. Beatrice Ask säger sig nu välkomna att Europarådets ministerkommitté antog konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Men regeringen analyserar nu frågan om undertecknande av konventionen. Efter flera års jobb bör även Sveriges regering veta om man ska signera eller inte. En ratifisering av en konvention bör däremot föregås av en utredning. Att föra ett förslag om ratifisering till riksdagen bör bli ytterligare ett steg. Men redan idag finns det tillräcklig kunskap för att säga ja till en signering i Istanbul. Vi vill inte se en lika utdragen process för ratifisering av denna nya konvention som för konventionen mot trafficking för sexualla ändamål med åratals försening som även resulterade i en KU-anmälan. Idag är Cecila Malmström (Fp) EU-kommissionär och i den rollen visar hon heller inget intresse för att ratifisera konventionen mot trafficking. Vad säger hon nu om denna nya konvention?