torsdag 14 april 2011

Gäller regeringens arbetslinje inte kvinnor

Regeringen amorterar på statsskulden och ser fram emot att få sänka inkomstskatterna en gång till och en gång till. Regeringen säger sig värna arbetslinjen välfärd, trygghet och sammanhållning. Sanningen är att Sverige glider isär. Att säga att tryggheten värnas är ett hån mot alla dem som kastas ut från sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Välfärdstjänsterna är kommunernas och landstingens ansvar, men bristerna inom utbildning, vård och omsorg är så utbredda och av en sådan omfattning att det måste betraktas om ett nationellt problem. Av en regering som säger sig värna välfärden hade man väntat sig kraftfullare åtgärder än de som beskrivs i vårpropositionen. Regeringen har svikit den stora grupp av arbetslösa som inte kan ta de jobb som nu kommer i konjunkturuppgången eftersom de saknar utbildning eller praktik. Bristen på arbetskraft märks redan och riskerar att knäcka konjunkturuppgången innan arbetslösheten sjunkit till de 5 procent regeringen hoppas på. Regeringens arbetslinje med skattesänkningar och försämringar i trygghetsförsäkringarna syftar till att skapa sysselsättning inom lågproduktiva branscher som t ex hushållstjänster. Vi står inför en strukturomvandling som kommer att leda till ökande inkomstklyftor och försvagad skattebas för välfärden. I de framtida lågproduktiva jobben betalas låga löner och arbetsvillkoren kan förväntas bli usla med deltider och osäkra anställningsförhållanden, Framväxten av en lågproduktiv sektor går väl ihop med de tendenser vi ser inom barnomsorgen som allt tydligare dimensioneras utifrån att kvinnor arbetar deltid. Det skulle krävas en omfattande upprustning av barnomsorgen för att komma dithän att föräldrar som arbetar heltid kan känna tryggheten att barnen är väl omhändertagna. Detta bör naturligtvis även gälla föräldrar som arbetar och oregelbundna och obekväma arbetstider. Regeringen visar ingen förståelse för sådana krav. Med lågproduktiva jobb och otillräcklig barnomsorg riskerar kvinnor att fastna i deltidsarbete, ekonomiskt beroende och fattigdom. S-kvinnor: Det verkar som regeringen har tänkt ut en särskild arbetslinje för kvinnor.