tisdag 1 februari 2011

S säger nej till nerläggning av domstolen i Eksjö

Domstolsverket föreslår ytterligare nerläggningar av tingsrätter i landet. Fyra tingsrätter ska försvinna, däribland den i Eksjö. Ett sådant förslag kommer att leda till sämre tillgänglighet och service för medborgarna. Nu ökar dessutom måltillströmningen, vilket ytterligare talar emot nerläggningar. Vi socialdemokrater kommer inte att acceptera fler försämringar av domstolsväsendets organisation. I grund och botten handlar det om att behålla ett starkt medborgerligt förtroende för rättsväsendet.

En regering måste ta ansvar för att hela rättskedjan fungerar. Sedan 2006 har antalet anmälda brott ökat med över 10 procent. Polisen har visserligen fått stora tillskott, men för resten av rättskedjans myndigheter väntar nedskärningar. Inom kriminalvården väntar stora nedskärningar, samtidigt som häktena är överfulla. Det leder bl a till att häktade får transporteras runt i halva landet till höga kostnader för kriminalvården. Det är ett enormt slöseri med skattepengar.

Men också för landets domstolar ser det bekymmersamt ut. Prognosen visar att domstolarna har ett underskott på drygt 700 miljoner kronor fram till 2015. Redan 2011 är underskottet på 90 miljoner kronor. Så blir det i ett land där skattesänkningar får gå före offentlig service: då finns det till slut inte pengar till väsentliga samhällsinstitutioner. Det är förmodligen dessa sparkrav som är den bakomliggande orsaken till förslaget om att lägga ner domstolar, även om man hävdar andra motiv.

Den borgerliga regeringen har tidigare genomfört nerdragningar av både tingsrättsorganisationen och den gamla länsrättsorganisationen. Något som vi socialdemokrater har varit kritiska mot. Det är viktigt att ställa krav på kvalitet, snabbhet och rättssäkerhet i dömandet, och därför kan man inte ha alltför små domstolar. Men de organisationsreformer som genomfördes i början av 2000-talet, när de allra minsta domstolarna lades ner, var tillräckliga för att få en effektiv och ändamålsenlig domstolsorganisation. De eventuella förtjänsterna med en stor organisation måste vägas mot medborgarnas krav på tillgänglighet och service. Och inget talar för att de hotade domstolarna brister i effektivitet och rättssäkerhet.

Nu ska regeringen ta ställning till Domstolsverkets förslag. Vi socialdemokrater i riksdagen uppmanar regeringen att avvisa förslaget. Den dömande verksamheten i Sverige blir inte bättre av att tingsrätter läggs ner. /

Skrev igår måndag Ordförande i Justitieutskottet Morgan Johansson, Carina Hägg och Mattias Jonsson i Jönköpings Posten