onsdag 23 februari 2011

Om situationen i irakiska Kurdistan

De senaste dagarnas våldsamma demonstrationer och de väpnade attackerna mot demonstranterna får nu kritik. Som ledamot i Utrikesutskottet säger jag via ett uttlande idag

att

- Socialdemokraterna stödjer arbetet för demokrati i irakiska Kurdistan och har under lång tid varit engagerade i den demokratiska utvecklingen, bland annat genom kontakter och utbildningar med de politiska partierna. Inte minst visade Socialdemokraterna vilket stort intresse vi har för en positiv utveckling när vår partiordförande Mona Sahlin besökte irakiska Kurdistan i juni 2010.

Den demokrati som växt fram i irakiska Kurdistan med det flerpartisystem som växer fram är en positiv utveckling och den måste få fortsätta utan att våld åter blir en del av processen. Och avslutar med

att

-Demonstrationsrätten och andra demokratiska rättigheter måste värnas och korruptionen måste fortsätta att bekämpas. Alla politiska partier och andra grupperingar måste därför avstå från våld och enas kring en fredlig dialog för att lösa.

http://www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Internationella-Nyheter/Riksdagsledamoten-Carina-Hagg-uttalar-sig-om-situationen-i-irakiska-Kurdistan/