tisdag 1 februari 2011

S begär ang Egypten mfl länder

Utrikesminister Carl Bildt ska kallas till Utrikesutskottet, detta på begäran av Socialdemokraterna. Utskottet vill att utrikesministern vid detta möte redogör för sin syn på utvecklingen i södra Medelhavsregionen och på EU:s politik gentemot regionen.

– Vi vill se en politik som tydligt driver på för demokrati och frihet även i den här delen av världen. Alldeles för länge har man blundat för våldet och förtrycket. Det tjänar inte våra intressen, varken nu eller på sikt, sa jag/Carina Hägg.

Rksdagens Utrikesutskott har också på socialdemokratiskt initiativ beslutat att kalla till sig Inspektionen för strategiska produkter för att få en redovisning av vilka vapen Sverige exporterar till Egypten, Tunisien och andra nordafrikanska länder. Vi krävde en redovisning av svensk vapenexport till Egypten, Tunisien och övriga Nordafrika

Utskottet vill ha en redogörelse för tillståndsgivningen för export av svensk krigsmateriel till Egypten, Tunisien och de andra länderna i Nordafrika. Enligt uppgift från Amnesty kan svensk ammunition ha använts mot demonstranter i Egypten.

– Om svensk ammunition använts mot demonstranter som kämpar för demokrati och frihet är det naturligtvis mycket allvarligt. Vi vill nu ha en redovisning av grunderna för tillståndsgivningen. Sedan kan vi ta ställning till om det skett något brott mot reglerna för vapenexporten, säger Kenneth G Forslund (S), ledamot av utrikesutskottet.