måndag 27 december 2010

svar till Bengt-Anders Johansson (M) i VN

Bengt-Anders Johansson(M) är missnöjd med att det i Riksdagen finns en majoritet för att spara 300 miljoner kronor på Regeringskansliet. Johansson har uppenbarligen svårt att förstå att spelreglerna är annorlunda när man ingår i en minoritetsregering än när man ingår i en majoritetsregering. Det kräver att man tar ansvar och lägger fram förslag som en majoritet kan enas omkring. Kan man inte lägga fram sådana förslag så förlorar man. Att SD väljer att lägga sina röster på våra förslag ibland kan vi inte förhindra.

Regeringen har varken 2009 eller 2010 gjort av med de anslag de begärt och fått av riksdagen. Sammanlagt 700 miljoner har inte utnyttjats under dessa år. Andra myndigheter som ständigt går med överskott får sina anslag anpassade till verkligheten. Det kan inte vara meningen att problemen med att bilda regering ska lösas genom att bygga ut administrationen omkring statråden. Den ohämmade expansionen av regeringskansliet på skattebetalarnas bekostnad måste få ett slut.

Jag kan konstatera att den borgerliga alliansen är mycket angelägen om att koppla samman oss socialdemokrater med SD, trots att man vid i stort sätt varje votering i riksdagen själva får igenom sin politik med hjälp av SD:s röster. Det väljer Johansson att "glömma" bort. / CH

Infört i Värnamo Nyheter 27 december 2010 och signerat av mig. Men jag har även svarat Helena Bouveng (M) som skriver på samma tema i Folkbladet, Jönköping.