söndag 18 mars 2012

Stoppa investeringar i kärnvapen!

Världen sa aldrig mer – ändå beräknas det finnas över 20 000 kärnvapen. Vissa 1000 gånger starkare än bomberna som fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Även svenska storbanker delfinansierar kärnvapenproducenter i USA, Frankrike och Storbritannien. Företag som såväl står bakom existerande kärnvapensystem som avtal om att modernisera och bygga nya kärnvapen.

Genom ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons rapport vet vi att fyra svenska storbanker, Nordea, SE-banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank investerar i kärnvapen. Genom att låna ut pengar och köpa aktier och obligationer till denna typ av företag främjar de indirekt upprustning och modernisering av kärnvapenarsenalerna. Därigenom ökas risken för att dessa massförstörelsevapen används, med katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser. Trots detta fortsätter banker att investera i dessa företag.

Alla dessa fyra svenska banker har policys för ansvarsfulla och etiska investeringar och flera banker tar tydligt avstånd från investeringar i klustervapen och landminor. Två vapenslag som har förbjudits genom internationella konventioner. Men någon motsvarande konvention finns ännu inte mot kärnvapen. Vi beklagar att den svenska regeringen till skillnad från Norge och Schweiz inte visat stöd för detta arbete. S-kvinnor stöder arbetet för en konvention mot kärnvapen.

Om svenska storbanker avyttrar sina investeringar i kärnvapenrelaterade företag skulle det bidra till arbetet för en kärnvapenfri värld. Internationella domstolen fastslog 1996 att användning av eller hot om användning av kärnvapen generellt sett strider mot folkrätten.

S-kvinnor hävdar att de fyra svenska storbankerna bör avyttra investeringar i kärnvapenrelaterade företag samt uppmanar regeringen att utreda möjlighet till reglering genom lagstiftning.

Uttalande 17 mars 2012 antaget av S-kvinnors Årskongress vid Ädelfors Folkhögskola, Vetlanda