måndag 19 mars 2012

Reflektioner över verksamhetsåret

S-kvinnor lämnar på Årskongressen i Vetlanda ett verksamhetsår med särskilda förtecken och ett år som ounvikligen kom att flätas samman med dagordningen för Socialdemokratiska partiet. Vi hade avtackade Mona Sahlin som partiledare Internationella Kvinnodagen 8 mars. Sverige är ett av de kvarvarande länderna som aldrig haft en kvinnlig statsminister. I första hand ville vi se en kvinna som kommande partiledare. Men det viktigaste var en feminist som såg könsmaktsordningen och var beredd att göra något radikalt! Håkan Juholt tillträdde som partiledare på en extra partikongress. Vi tackar Håkan för en av hans prioriteringar, S-kvinnors valfråga om att utrota barnfattigdomen.

Våldet hade grym och i ofattbar omfattning slagit till en sommardag i vårt grannland Norge. Den ojämförligt största attacken mot Socialdemokraterna i Skandinavien någonsin drabbade våra partivänner. På ön Utöya anordnade Arbeiderpartiets ungdomsorganisation, AUF, sitt sommarläger för flera hundra barn och unga. Medvetet attackerade mördaren de unga, partiets framtid. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet är värden som inte kan tas för givna någonstans i världen.

Efter terrordåden i Norge blev det uppenbart att det finns grupper och miljöer, inte minst på nätet, där extremister kan hämta sin näring. Men demokratin har inte låtit sig pressas tillbaka. S-kvinnor drev under flera år en kamp mot extremism mot bakgrund av att den drabbar kvinnor dubbelt. Idag finns en ökad medvetenhet, vissa åtgärder har vidtagits men problemet har däremot inte minskat i samhället.

S-kvinnor som har hade velat se en annan process för val av partiledare som ett led i en successivt modernisera vårt parti kom själva att välja en annan väg för val av Förbundsordförande. Det var öppet för alla medlemmar och kandidater fick presentera sig själva och sina politiska prioriteringar. På Förbundsmötet i Luleå kom Lena Sommerstad att tillträda som nyvald Förbundsordförande.

Rapporten ”Mer vård för pengarna och mer pengar till vård” las fram för ombuden. Viljan att betala lite mer i skatt för en bra sjukvård är stor, och vårdfrågorna berör och engagerar människor djupt. Vård måste få kosta pengar för att sjukvårdspersonalen ska kunna känna tillfredsställelse med sitt arbete och för att patienterna ska känna sig nöjda med den vård de får. Resursbristen inom sjukvården ställdes mot att medel som var avsedda för vård förvandlades till vinster hos vårdföretag. Detta var en av alla frågor som belysts eller behandlats under verksamhetsåret. Arbetslösheten en annan, den fortsätter öka liksom försörjningstödet. Fler kvinnor har osäkra anställningar, ofrivillig deltid och är timvikarier.

Knappt tio månader senare stod Socialdemokraterna efter en turbulent tid åter utan partiledare. Håkan Juholt följde en tradition av ansvarstagande genom att ge sitt helhjärtade stöd till sin efterträdare vid sin avgång i Oskarshamn. IF Metalls Förbundsordförande Stefan Löfven ledde ett förbund som organiserar många lågavlönade kvinnor och som har ett erkänt ambitiöst internt jämställdarbete. Fredagen den 27 januari 2012 valdes Löfven till ny partiledare för Socialdemokraterna. Han betonade att jobben var den viktigaste fråga och sa vidare – Partimedlemmar: Jag är en övertygad feminist. Punkt slut! - En utmärkt början.