torsdag 28 juni 2012

FP nästa krisparti?

  
Inför 2006 gick alliansen till vals med budskap om att vitalisera demokratin, genomföra systemförändring, minska utanförskapet och arbetslösheten. Efter sex år har de genomfört systemförändringar. Men frågan är om det har bidragit till det bättre eller till det sämre för majoriteten av den svenska befolkningen. Idag är Arbetslösheten nästan uppe i åtta procent och prognoserna pekar på en fortsatt hög nivå. Allra mest bekymmersamt är den höga ungdomsarbetslösheten och den stigande långtidsarbetslösheten. 70 000 har varit utan jobb i mer än två år och arbetslösheten bland unga är 25 procent.

Regeringens handlingsförlamning beror delvis på de motsättningar som börjat växa inom alliansen och gjort den betydligt mer splittrad än tidigare. Moderaterna har varit de stora vinnarna i allianssamarbetet, de har kunnat marknadsföra sin politik på bekostnad av de mindre allianspartierna. Detta har lett till att stora sprickor inom alliansen. Med allt mindre politiskt förhandlingsutrymme försöker småpartierna desperat skapa opinion. Samtidigt får Kristdemokraterna se sig överkörda. Den interna striden om partiledare frågan må vara över men under ytan bubblar de interna motsättningarna. Var fjärde person som röstade på (KD) i senaste valet gjorde det av valtaktiska skäl. Utan Kyrkobroder 4% skulle alliansen rasat samman.

Centern har tappat sin identitet och traditionella centerväljare känner inte igen den centern som en gång i tiden var glesbygdens och bonderörelsens parti. Desperat har Centern tillsatt en ny partiledare i hopp om vända opinionssiffrorna och ta sig ur krisen. En sådan vändning har inte kommit, och det kanske inte är så konstigt när partiledaren och näringsministern Annie Lööf verkar näst intill ointresserad av näringslivsfrågorna.

Folkpartiet är nästa parti som förutspås att drabbas av kris. Partiet försöker desperat vinna opinionen med utspel men får inget genomslag när inte hela alliansen är enig. Till exempel vill folkpartiet slopa värnskatten men moderaterna vill hellre ha ytterligare jobbskatteavdrag, (FP) vill ändra LAS, men moderaterna säger nej, (FP) vill sänka ungdomslöner men moderaterna säger nej.

Med tanke på dagens opinionssiffror så riskerar flera små partier att åka ut ur riksdagen efter valet 2014. Då får vi ett annat parlamentariskt läge och det öppnar för nya konstellationer. Klart är att Alliansen i sin nuvarande form får stora problem att överleva nästa val. Regeringens överlevnadsstrategi har alltmer blivit att skylla ifrån sig. Medan socialdemokrater erbjuder ett tryggt ledarskap och en politik som håller samman vårt samhälle.