onsdag 20 juni 2012

Folkpartiets Cecilia Malmstöms fortsätter vägra

Folkpartisten Cecilia Malmström fortsätter, nu som EU-kommissionär, sitt motstånd mot Europarådets konvention mot människohandel. Det handlar om kvinnors och barns grundläggande rättigheter i Europa.

Insatser välkomnas mot bakgrund av att den internationella människohandeln ökar, International Labour Organisation, ILO, beräknar antalet utsatta till flera miljoner varje år och mörkerantalet är stort. Europas länder är i varierande grad destinationsländer, transitländer och ursprungsländer för människohandlarna. Men varje fall av slaveriet är ett för mycket. Ofta såväl nära kopplat till såväl prostitution som annan grov organiserad brottslighet som ger stora vinster. Det är positivt när EU bidrar till såväl kunskapen som konkret handling. Nu har en ny handlingsplan mot människohandel presenterats med en del relevanta åtgärder men det viktigaste redskapet, konventionen uteslöts av Malmström. Men visst ser jag vad hon har hämtat förslag som hon lägger fram, ur den konvention hon vägrar erkänna.

Det svårt att förstå varför EU-kommissionär Cecilia Malmström fortsätter motarbeta ratificeringar av Europarådets konvention mot människohandel som tillkom 2005. Först fördröjde den svenska regering, som Malmström då tillhörde, arbetet med ratificering under drygt fyra år, en försening som också föranledde en anmälan av regeringen till konstitutionsutskottet. Sedan Malmström tillträddes om EU-kommissionär har hon fortsatt att arbetet för att bekämpa tillträdandet av konventionen. Europarådets konvention mot människohandel är ett viktigt steg i kampen mot människohandel och ett sätt att arbeta för dessa kvinnors och barns grundläggande rättigheter i Europa.

En av Europarådets viktigaste uppgifter är att garantera och skydda de mänskliga rättigheterna i medlemsstaterna, och där ingår att söka hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem som människohandel, organiserad brottslighet och brott mot barn. Varför väljer då Cecilia Malmström att motarbeta denna viktiga konvention? Själv vägrar hon att svara när jag frågat och någon granskning i övrigt har hon inte besvärats med. Inte heller ställs någon fråga kring detta till hennes partikamrat EU-minister Birgitta Ohlsson eller den folkpartist som är ordförande i EU-nämnden.

Som enskilt land har vi ett ansvar, men även EU har ett uppdrag för att genomföra ytterligare nödvändiga beslut. Men ännu har EU inte påbörjat sitt ratificeringsarbete, EU måste både tillträda konventionen samt verka för att alla dess medlemsstater gör detsamma. Dessvärre saknar de flesta EU-länder fortfarande en process som syftar till en ratificering av konventionen och arbetet inom EU har stannat av. Sverige har tidigare varit ett föregångsland i kampen mot sexslaveriet med en stark röst i världen.

Den cyniska och hänsynslösa handeln med kvinnor och barn men också män är vår tids slaveri och den måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Det är en kamp som för många handlar om död eller liv. Därför måste regeringen, och inte vi i opposition ensamt kräva, att EU-kommissionär Cecilia Malmström kraftfullt verka för att EU ratificerar Europarådets konvention angående människohandel. Malmstöm skriver om samordning, samarbete och samstämmigheten inom EU, med internationella organisationer men glömmer Europarådet, som brukar benämnas Europas hus för mänskliga rättigheter. Så lätt tar en folkpartist på mänskliga rättigheter och inte minst de några av de mest utsatta, kvinnorna som sälj som sexslavar riskerar få försvagat skydd.