onsdag 29 juni 2011

om Företagande i Värnamo Nyheter

Regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar och passiviteten i näringsfrågorna är inte bra för Sveriges framtid. Den politik som Näringsminisiter Maud Olofssons, Thorbjörn Egerhag och Annie Johanssons (C) står för gav heller inte framgång för centerpartiet. För att klara sysselsättning och välfärd i framtiden måste istället svenska företag utvecklas och nya företag behöver växa fram i vårt län. Sverige ska vara en ledande industrination med en kunskapsintensiv tjänstesektor. Därför behövs mer forskning, fler innovationer, mer riskkapital och bättre villkor för småföretag.

Många av framtidens jobb kommer att växa fram i de små och medelstora företagen. Det finns behov av ökad riskkapitalförsörjning och satsning på innovationer i småföretagen i hela landet. Vi har föreslagit en riskkapitalfond som företag i hela Sverige kan få del av, genom en extra utdelning från Vattenfall på fem miljarder kronor.

Tillsammans med centrala delar av näringslivet vill vi utforma forskningsprogram och en bättre fungerande riskkapitalförsörjning för ökad konkurrenskraft. Branscher som kan vara aktuella för gemensamma forskningsinvesteringar är exempelvis fordonsindustrin, gruvindustrin, läkemedels- och bioteknikbranschen, förnybar energi och tjänstesektorn. Vi har föreslagit en satsning på 25 miljoner kronor för att i år ta de första stegen för att utveckla ett program.
Många företag uppger att de har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög. För att komma tillrätta med missmatchen på arbetsmarknaden behöver vi öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar riktade till bristyrken och bygga ut vuxenutbildningen och yrkesutbildningen. Men regeringen har gjort tvärtom och dragit ner på utbildningarna för arbetslösa. Förutom att det gör det svårare för de arbetslösa att få jobb, hindrar det också företagen att växa och utvecklas.
Istället har regeringen satsat på ineffektiva åtgärder som kostar statskassan stora belopp men som ger mycket lite tillbaka. Den borgerliga politiken går ut på att försöka skapa ökad efterfrågan på arbetskraft genom att pressa ner lönerna och införa olika typer av skattesubventioner i vissa branscher. Det är inte rätt väg att gå.

Vi anser att Sverige ska vara en kunskapsbaserad ekonomi, där vi konkurrerar med kompetens och hög kvalitet, inte med sänkta löner.

Då är det viktigt att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige inte kan bedriva oschysst konkurrens med hjälp av dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Vi socialdemokrater anser att svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas för alla som arbetar i Sverige, oavsett ursprungsland.

Carina Hägg Riksdagsledamot S