måndag 14 april 2014

Om oviljan att granska sig själv

Hade invändingar mot samverkan med Cageprisoners medan andra inom S valde att försvara samt ursäkta kontakter när kritik framkommit. Ridleys var inbjuden till Muslimska Familjedagarna. Hennes kollega o fd Gitmo fången Begg har sedan dess hunnit bli fängslad i UK.
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/feb/25/four-arrested-birmingham-suspicion-syria-terror-offences

Denne man, al-Alwai  är en av de fd terorister, anklagade för terrorism eller aktiva sådana som Cage samverkat med http://edition.cnn.com/2014/04/11/opinion/bergen-boston-bombing-awlaki-jihadists/index.html?c=&page=1Ännu en man som Cage fört stödkampanj för är Abu Hamza. Han står nu åtalad i USA. År 2009 dömdes Kassir som är svensk till livstids fängelse för terrorbrott. Men rättegången mot Kassirs ledare Abu Hamza återstår http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27015350

När politiker gång på gång hamnar så fel är det ingen slump. Och det beror inte på bristande rutiner som det framförts http://www.expressen.se/nyheter/socialdemokraterna-stottar-omar-mustafa/

Vi minns även den långa rad av Socialdemokrater som skrev i SvD på Brännspunk men de 29 var ändå långt från ensamma. Namnen, men inte minst de organisationer de säger sig repensentera ger en så god överblick att de är värda att upprepas http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/omar-mustafa-fortjanar-en-ursakt_8088778.svd

Det hade varit välgörande om Socialdemokraterna själva hade rensat upp och redovisa sina kontakter i god tid innan valen. Men också för att inte behöva möta prekära frågor efter den valvinst vi kämpar för. Begrepp som Folkhemsislamism borde mönstas ut. Det är en skillnad mellan att vara djupt troende och vilja ha ett regligöst samhälle och ett än längre steg till att bruka våld för att uppnås sina syften. Men några är oklara på sin gränsdragning. Då måste dett också kunna få granskas och även kritiseras. Ingen borde få fri dragningsrätt på skattemedel utan granskning.

Svenska muslimer i samarbete la fram rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) som uppmärksammades men inte fick följdfrågor trots att den måste beteckanss om anmärkningsvärt. Får jag i sammanhanget påminna om att ledningen Iban Rush, SUM och Islamiska Förbundet mfl företräder sina medlemmar men långt ifrån alla muslimer http://www.dn.se/debatt/mustafa-representerar-inte-sveriges-muslimer/ Nu är åter de Muslimska Familjedagarna i fokus, en första inbjudan fick dras tillbaka. Gudmundson skrev i SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ofta-problematiska-gaster-vid-muslimska-familjedagarna_8997490.svd Men det nya program som nu presenterat ligger i samma rikting. Frågan blir också om de medverkande politikerna kommer att måla naglarna regnbågsfärgade?

Vad är det Tro och Solidaritet vet som inte vi andra vet om de sk somaliasvenskarna. Men fler har engagerat sig, V har KU-anmält regeringen och Kaplan MP ställde så sent som i veckan en fråga till Utrikesminister Bildt. De beräknas ställas inför rätta i USA 2015. Det som står klart är att dessa personer befunnit sig i Somalia och tillhört Al-Shabaab samt utlämandes till USA via Djibuti. De båda somalisvenskarna ska har samma rättsäkerhet som vi alltid ska värna om. Kampen mot terrorism ska föras inom lagens råmärken. Men det borde inte utesluta tillgång till rättslig prövning och en tanke även till ev brottsoffer.

Jag ser även ett värde i att ställa frågan om en Boråsare, Taimour Abdulwahab, Mehdi Ghezali, Anjem Choudary och Omar Bakri Muhammad fanns i samma nätverk? Att Abdulwahab kom från Tranås i mitt hemlän, Jönköpings län visar att frågan om våldsbejakande terrorism inte är en brottslighet vi kan avfärda som något bortom vår horisont. Det finns här och måste hanteras här men även inom EU och internationellt. Som ledamot i Europarådet har jag fått ta beslut när kampen mot terrorism gått över lagen. Men misstag, även grova, är ingen ursäkt för att låta andra grova brott få frisedel. Blir bekämd över detta ständiga ursäktande. Har dessa terrorns försvarare mött drabbade anhöriga som för Boko Harms dåd. Ibland har de mött offer och anhöriga men ändå fortsätter de medverka till att fler drabbas medan andra lämnar eller flyr. Men terrorgrupperna forsätter rätt ostört att värva i Sverige och inte endast som vi så gärna vill tro, förvirrade ungdomar. Det gäller även de som ansluter sig till al-Qaida grupper i Syrien. Vi kan inte bortse inte från att många är politiskt övertygade. Men var finns för stöd för avhoppare?         

Varför är det då inte fler som tar del i samhällsdebatten. Finns säkert mer än en ett skäl men flera som försökt har drabbats hårt. Istället för att stoppa sina upprepade kampajer mot de med annan mening så fortsätter man. Tro och Solidaritet har på området lång erfarenhet, all form av ansats till debatt har man ovanan att stämpla som islamofobi och därmed riskerar man att även tömma begreppet på sitt innehåll. Vare sig troende eller sekulära muslimer utgör här något undantag från angreppen. En drabbad utanför S-familjen är Hanna Gadban (FP), idag drabbas hon på twitter av SSUs Jonas Bergström efter att ha publicerat inlägget http://hannagadban.blogspot.se/2014/04/hatmejl-till-sodertorns-hogskola-i.html?spref=fb  Johan Westerholm däremot skriver till skillnad från Bergström en intressant text som jag ser som stöd för Gadbans rätt att utrycka sin mening http://ledarsidorna.se/2014/04/ett-hatmail-betyder-sa-mycket/

Ovan har jag stolpat några punkter för att peka på att socialdemokrater har ett ansvar, hur nära har man kommit olustiga kontakter men också om oviljan att granska sig själv. Det som sker i den vägen har så här långt skett från högerhåll. Som här Arpi http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vastvarldens-sjalvhat-urholkar-demokratin_8563426.svd och boken som närmns i artikeln, Ljusets fiender av Johan Lundberg innenhåller inte endast sådant jag instämmer i, men kring ämnet här lägger han fram nya fakta. Medan den vänstra sidan fortsätter sitt försvar av vedervärdiga uppfattningar... För mig som socialdemokrat känns detta minst sagt som en bakvänd ordning, så vem socialdemokrat blir först ut men en genomlysning?