måndag 14 april 2014

1 maj i Jönköping


Polisen i Jönköping har uppmanat allmänheten att hålla sig borta 1 maj. Den dag som är Arbetarrörelsen högtidsdag med politik och glädje. Då man tryggt ska kunna ta med sig familjen på aktiviteten och i demonstrationstågen. Inom Jönköpings kommun arrangerar Socialdemokraterna mer än ett demonstrationståg 1 maj. Och fler än vi själva brukar kantra tågen. Jag är övertygad att vi har stöd långt utanför vår medlemskår för vår önskan att få fira 1 maj på ett tryggt sätt i Jönköping.    

Det har väckt starka känslor när det har aviserats att nazistiska Svenskarnas parti kommer att demonstrera i Jönköping 1 maj. Demonstrationsfriheten är ”grundlagsfäst” och ska inte ifrågasättas men däremot kan vi ha invändningar om när och var en demonstration ska ske. Polisens egen bedömning understryker att det är fullt rimligt att ha synpunkter på dag och tid för nazzarnas demonstrationstillstånd. Polisen talar själva om en insats på 250-300 poliser men varnar samtidigt för att det ändå kan bli stökigt. Utgår från att resurser också måste tas från andra håll i landet, företrädsvis från storstäder. Stora insatser samtidigt som polisens egen organisation är i omstöpning.

Vi kan inte heller utesluta att vänsterextremister väljer att delta. Även nyligen har även dessa grupperingar uppvisat exempel på skadegörelse och våld mot enskilda. Utöver de demonstrationer som slutligen får tillstånd kan även spontana manifestationer uppstå. Så ännu har vi inte hela bilden klar för oss. Det är ett facit vi får först under 1 maj-firandet. Men redan när allmänheten rekommenderas att begränsa sin närvaro i Jönköping 1 maj har något av vår frihet tagit ifrån oss. Det är såväl ett nytt obehagligt inslag som något vi sett tendens till tidigare. Men sammantaget är detta en företeelse som borde förblivit på historiens skräphög för alltid. Nazisterna i dåvarande Tyskland hade som taktik att provocera med marscher. Såg för något år sedan en taktfast överraskande marsch, därtill utan tillstånd, i en grannstad i vårt Småland. Taktiken att sprida oro fungerar såväl då som i vår tid och när den praktiseras av svenska nazister. Syftet är också att kunna påvisa att polisen är oförmögen att upprätthålla ordning och säkerhet. Medan vänsterextremister på sin kant har för ovana att skylla ifrån sig på polisen. Politiskt skulle man centralt kunna ge mer vägledning till polismyndigheten för hantering av likartade situationer i framtiden.    

Socialdemokraterna har i denna oro att fortsätta ha fokus på sina 1 maj arrangemang och sitt politiska huvudbudskap samt att vara stolta över att vi i Sverige står så samlade upp mot nazism. De bemöts effektivast av mer av politik och det kan vi socialdemokrater erbjuda. Markera, men ge inte nazzarna en uppmärksamhet som de inte är värda. Sedan får vi efter valet i höst sätta ett seriöst arbete mot extremism i verket, mer av verkan och mindra yta skulle välkomnas.