tisdag 8 januari 2013

Utsatta barn


Sedan år 2000 har 179 barn under 18 år förlorat sin mamma i ett mord eller dråp. För 126 av dessa barn var det pappan som dödade vilket innebar att barnen i praktiken förlorade båda sina föräldrar. 63 barn var hemma när mamman dödades och 33 av dem bevittnade mordet. Inget av dessa barn är i lagens mening brottsoffer.
Det här är siffror som presenterats i media under den gångna julhelgen. Samhällets misslyckande att rädda kvinnorna har fått ödesdigra konsekvenser. Lidandet som barnen utsätts för är obeskrivligt och oåterkalleligt. Men som om detta inte vore tillräckligt fortsätter mardrömmen för flera av barnen då det visat sig att problem kring vårdnadsfrågan är vanliga. Barn har tvingats flytta mellan familjehem och behövt vänta i flera år på att få hjälp av en psykolog. Det är inte ovanligt att pappan fortfarande är vårdnadshavare och därmed kan styra barnens liv trots att han avtjänar ett fängelsestraff. Det är upp till socialnämnden i kommunen om vårdnadsfrågan över huvud taget ska komma upp i domstolen. Detta är inte rimligt.
En utredning om hur kommunerna arbetar i dessa frågor är inte en tillräcklig åtgärd. Det är nödvändigt att agera med barnens bästa i fokus. En lagändring om en automatisk prövning av vårdnadsfrågan bör införas.
Både Maria Larsson och Beatrice Ask har nu äntligen uttalat sig, en utredning ska tillsättas, en miljöpartist har skrivit en interpellation, och jag har tagit initiativ till att fråga, avser regeringen ta för att en lagändring med barnens bästa i åtanke ska kunna åstadkommas? Nu väntar vi på svar och resultat.

 
PS ni har väl läst artiklarna i Aftonbladet av reportrarna Kristina Edblom och Kerstin Weigl. De har gjort en granskning om barnen som blev kvar när pappa mördat mamma. DS