torsdag 3 januari 2013

En ung 23:årig indiska gruppvåldtogs, mördades.
Du okända kvinna vars öde berör så starkt. En 23-årig kvinna blev brutalt gruppvåldtagen i Indien. Vi följde förfärande och oroligt din kamp för det liv som togs ifrån dig. Mördad som följd av gruppvåldtäkt. Offret är ett bland tusentals namnlösa kvinnor som dödats till följd av våld mot kvinnor, inte bara i Indien utan även i andra länder, Europa och vårt land Sverige är inget undantag.
 
Könsrelaterat våld berövar kvinnor om deras rättigheter, drabbar deras fysiska- och psykiska välbefinnande. Samtidigt krossas unga kvinnors tilltro till samhället och drömmar om framtiden. En kär anhörig sörgs.
 
Våld mot kvinnor skadar kvinnor allvarligt, påverkar deras familjer och vänkrets. Begränsar livsutrymmet. Många i Indien har nu öppet vittnat om sin oro över att röra sig i det offentliga rummet.
 
Omfattande demonstrationer och protester i Indien visar på en stark kraft i samhället att vilja slå tillbaka mot våldet med politiska åtgärder. Jag delar deras uppmaning till beslutsfattare om handling för att granska såväl politiken som attityder i sina samhällen. Värna kvinnor och flickors rättigheter genom att se till att lagstifnigen ger skydd mot alla former av könsrelaterat våld. (är motståndare till dödsstraff)

Det är oacceptabelt att så många kvinnors liv förloras och förstörs av könsrelaterat våld. Vi måste, män och kvinnor, som medlemmar i organisationer, på arbetsplatser och som politiker kräva att samhället skydda våra döttrar, partner, barnbarn, mödrar, mormödrar, syskonbarn och kvinnliga vänner från alla former av våld.
 
Kvinnor reser för studier, till jobbet och i vardagärende. De kan lätt identifieras sig med den indiska kvinna som med sin blivande make steg på en buss samtidigt som hennes öde blev ofattbart grymt. Många över världen har uttalat sitt stöd för först den unga kvinnan, sedan för demonstranterna och för krav på åtgärder och förändringar.
 
Arbetet för att skydda kvinnor från alla former av våld kommer åter att ifrågsätta, kommer åter att nedprioriteras, att sakna resurser, förtalas men det kommer nu att finnas ett före och efter detta mord. Kraven på trygghet och rättssäkra processer kommer inte att avstanna.
 
Vi vet att könsrelaterat våld återfinns i alla delar av samhället från individer, familj, i gemenskaper upp till statlig nivå. Anmälningar av våld i hemmet av en närstående har stora mörkertal. Anmäler kvinnan sin nuvarande eller fd man för våld leder det påfallande sällan till en fällande dom. Våld mot kvinnor inklusive sexuellt våld är handlingar som inte kan hänföras till tradition, kulturella eller religiösa normer.

Slutligen, tack alla ni kvinnor som intagit gator och torg i Indien för att protestera, er kamp är också vår, är min kamp.

För övrigt har Sverige har ännu inte ratificerat Europarådets konvention mot mäns våld mot kvinnor.