fredag 16 oktober 2009

Centerpartister vill begränsa oppositionens att lägga fram sin politik.

När Centerpartister vill begränsa oppositionens att lägga fram sin politik fastnar journalister enkelt på formfrågor och väljer bort syfte och politikens innehåll.

Jag hävdar att det är en märklig prioritering av regeringen att låna till skattesänkningar samtidigt som Sveriges kommuner måste säga upp lärare och vårdpersonal för att regeringen tillfört kommunerna pengar alldeles försent, vilket gör att våra skattepengar betalas ut i form av socialbidrag enligt EKOTs granskning häromdagen. Detta är en direkt följd av regeringens förändringar i A-kassan och sjukförsäkringen.

Vi måste ha en politik som bygger på människors vardag. Ett sätt att uppmärksamma dessa orättvisor i samhället är att just skriva motioner så väljarna ser alternativen.

Mitt uppdrag som riksdagsledamot innebär dels arbete i riksdagen, men en viktig del för mig handlar om att vara ute i olika verksamheter. Att besöka människor i deras vardag.

Politik handlar om återupprepa och kämpa för förändring på flera fronter. Men det är mötet där människor befinner sig som ger politiken glöd. Att prata med förskolebarn fikat med hon som får sparken för att lederna är utslitna, arbetsplatsen där idéer får blomma eller kunniga jourkvinnor.

Vi kan välja olika ar betsätt som individer och över tiden.Det respekterar jag. Och det finns enskilas motioner och kommitte motioner. I nätverket för jämställdhet tar vi tex gemensamt fram motioner. Och man kan stödja andras motioner, så gör jag självfallet. Ingå i en referensgrupp eller uppvakta ett statsråd. Men sammantaget är motioner ett mycket effektivt sätt att bilda opinion för en fråga. Den effekten tycker jag inte man ska underskatta.

Opinionsbildning har ett syfte, och det är att få fler att sympatisera med ett nytt politiskt förslag som kan leda till ny lagstiftning. Motioner är faktiskt lagförslag.


Men jag är även aktiv i organisationer utanför riksdagen, i valkretsen, på risknivå och i Europa. I Strasbourg är jag van vid att arbeta i andra politiska former. Men jag vill inte se ett system som begränsar enskila riksdagsledamöter. Särskilt inte som vi vet att väljare vill se tydligare politiker inte osynligare. Ur demokratiskt synvinkel är det även olämpligt att begränsa små partier möjlighet att lägga fram sin politik. Johansson tillhör ett litet parti, C. Och även om jag ogillar C politik idag vill jag värna även små partiers rätt att företräda sina väljare.

Det är få motioner som bifalls. Socialdemokraternas motion om FRA röstade tex ner av Johansson. Utan motionsverktyget skulle enbart regeringen ha makt att initiera förslag, är det en önskvärd utveckling? Jag tror få skulle hålla med om det.

Mellan den 28 oktober till 1 november håller S Jobbkongressen. Då ska ombuden behandla 1107 motioner med beslut som om föräldraförsäkringen. Förslag väcks av medlemmar och sympatisörer men även inom andra organisationer på ett likartat sätt. Beslut som ofta förs vidare till riksdagen för att kunna förändra vårt samhälle.

Men förändringar kommer inte över en natt. Var vore vi idag om vi inte hade fortsatt kämpa för en föräldraförsäkring? För att kvinnor ska ha rätt att säga nej till sex inom äktenskapet, för fri abort. Det har inte alltid funnits ett majoritetsstöd för de förslagen, men tack vare människors vilja att förändra och övertyga har opinionen för dessa förslag ändrats. Den som gillar statistik kan söka mycket intressant på riksdagens hemsida. Mitt politiska engagemang har bidragit till förändringar. Och är transparant - lätt att granska för väljarna.

I riksdagen har jag varit med om att pröva, förändra och förnya arbetssättet. Sammansatta utskott, arbetsgrupper inom utskott och vi anordnar hearings och utfrågningar. Hur många seminarium jag tagit iniativ till har jag inte räknat. Studiebesöken har blivet många. Ett av dom gick till P1 och en radiodebatt som jag hoppas fortsätter framöver. Inte minst i social media som är en ny stor möjlighet att påverka oss politiker.

Johansson kritiserar kolleger men vill däremot inte säga vad hon vill tillföra för att riksdagen ska kunna påverka lagstiftningen? Finns det mer effektiva beprövade verktyg. Att Johansson inte vill visa på några förslag borde väcka frågor hos fler än mig när vi vet hur Timbro och C funnit varandra. Och Annie Johansson och hennes parhäst Fredrik Federley är två övertydliga resultat av högerns strategi.

I den ideologin ingår att minska politikens räckvidd i allmänhet och arbetarrörelsens i synnerhet. En rapport från Timbro och en sång till Thatcher lov är deras melodi. Så var och en som bemödar sig kan läsa in detta mellan raderna i Johansson motion. För Johansson skriver själv fler motioner än genomsnittet i riksdagen. Det hon vill är att förminska oppositions politik. Men Johansson ska inte vara övermodig - 20010 ska vi vinna valet.