onsdag 2 maj 2012

Första maj-tal i Sävsjö och Eksjö


Vi samlas här i på torget i vårt vackra Småland för att traditionsenligt högtidighålla arbetarrörelsens egen helgdag, Första maj, I år demonstrerar vi socialdemokrater under parollen "Kunskap och arbete bygger Sverige"  Visst är den klok ugglan, som idag landat på våra rockslag. Efter ett omtumlande år har vårt parti också landat rätt. Vi känner medvind.

Det är tid för en regering som står där en svensk regering ska stå: på de modigas sida i kampen för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati!

Vår politik, vårt arbete och vår solidariet har alltid varit och kommer alltid att vara internationell

Människan vill resa i tanken. Hon vill vidga sina vyer. Vi vill se andra platser. Instängdhet kväver oss.

Mötesdeltagare

De demokratiska krafterna sa, No Psaran! när de ställdes mot Francos fascister, Hit, men inte längre. Samma sak säger vi till Sverigedemokrater, Nationaldemokrater, Nationalsocialister eller vad de kallar sig nuförtiden: No Pasaran.

Någon mördade våra partivänners barn på Utöya. Någon ville medvetet bokstavligen talat döda Arbeidepartiets framtid, vår framtid. Men vi ska tillsammans pressa tillbaka de främlingsfientliga krafterna, och det är möjligt.

Efter den ojämförligt största attacken mot Socialdemokraterna i Skandinavien någonsin så vet vi att vi inte har något val.

Istället för frågan om vi åter skulle agera, är valet hur vi ska slå tillbaka. Jens Stoltenberg och AUFs Eskil Pedersen visar vägen, med rosor och och sång står vi tillsammans upp för det öppna samhället och för rätten att bedriva politisk verksamhet i trygghet.

No Pasaran. Brunhögern ska inte komma vidare.

Mötesdeltagare

Bilden av internationell politik kan vara en kostymparad på något EU-möte, eller en dramatisk skildring från Syrien. När den syriska oppositonen samlades av palmecenter i Stockholm. Och jag är stolt över mitt arbete för en konvention mot våld mot kvinnor och hedersförtryck. Bilden av internationell politik är också när jag höll en våldtagen flickans hand i Östra Kongo, stod på Tahirtorget under revolutionen i Egypten och tog de initiativ som fick Etiopiens kvinnliga oppositionsledare, Birtukan Mideksa frigiven. Men på Afrikas horn fortsätter övergreppen med utomrättsliga avrättningar, godtyckliga frihetsberövanden och tortyr.

Jag kräver att Isaak, Persson och Schibbye snarast  får återförenats med sina familjer i Sverige.

Mötesdeltagare,

Sverige behöver en regering som ser värdet i företagande och alla anställda. Höglandet behöver en regering som inte ser på industrin som sommarens bonnauktion.

Sävsjö och Eksjö har förvisso en arbetslöshet under riksgenomsnittet, som ökat från 6 procent till 8,5 procent, men de lokala siffrorna oroar. Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – i åldern 16-64 år – ligger enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen (mars 2012) på 7 procent i Sävsjö och 6,3 procent i Eksjö. Pratar vi ungdomsarbetslöshet och håller oss enbart till gruppen mellan 18-24 år är siffrorna ännu dystrare: 13,2 procent i Sävsjö och 16,3 procent i Eksjö. Ungdomsarbetslösheten ligger i Europatoppen.

Jaha. Mötesdeltagare, om det är att lyckas med jobbpolitiken, då vill jag inte vara med när regeringen misslyckas!

Utvecklingen är ohållbar - Regeringen saknar en industripolitik värd namnet, Statsrådet Attefall KD saknar en bostadspoltik - något som drabbar bostadslösa såväl som trähusindustrin på Höglandet. Finansminister Borg talar om att Sverige överinvesterat i järnväg.

Nej, istället för att planera för nya skattesänkningar öppnar vi upp för nya projekteringar i järnvägen, som binder samman vårt avlånga land.

Efter snart sex år med en högerregering är resultatet över 100 000 försvunna jobb, kraftigt ökade socialbidragskostnader, de största klassklyftorna på 40 år. Andelen barn som växer upp i fattiga familjer fortsätter enligt Rädda Barnen att öka.

Djupa diken grävs i vårt land. Mellan fattiga och rika. Mellan arbetslösa och anställda. Mellan sjuka och friska. Mellan pensionärer och löntagare. Mellan land och stad. Mellan kvinnor och män. Detta är ingen slump, tvärtom detta var själva avsikten, att de redan privilegierade skulle gynnas medan hemlöshet och missbruk får breda ut sig.

"Men vi har en stark ekonomi", säger Anders Borg och pekar på statsfinanserna. Vad är det för ekonomi, när var fjärde ung människa inte kan få arbete, utan får inleda sitt vuxna liv med att söka socialbidrag?

"Det är finanskrisens fel", säger Anders Borg. Men det var inte finanskrisen som skrotade bostadspolitiken, så att både bostadsbrist och arbetslöshet ökade. Det var regeringen. Och det var inte finanskrisen som försämrade a-kassan och sjukförsäkringen. Det var regeringen. Och det var inte finanskrisen som sänkte skatterna så det offentliga saknar pengar för satsningar till vård, skola, omsorg, infrastruktur, forskning. Det var regeringen

Finanskriser och konjunkturer kommer och går men jag anklagar regeringen för att ha försämrat Sveriges förutsättningar att klara kriser, och det är inte över än. Vad vi ser nu är nolltillväxtsamhället. Svensk industriproduktion steg fram till 2007, men har sedan dess gått i stå. Ingemar Mundebo, Anne Wibble och Anders Borg, har gett samma politik, BNP-fall och arbetslöshet.

Vi ha haft otur", klagar alliansen. Javisst. Vilken tur vi socialdemokrater då hade, som fick ta över massarbetslöshet och underskott 1982. Som fick ta över ännu värre arbetslöshet och ännu värre underskott 1994. Och som till hösten 2014 kanske kan få ta över nya underskott och en arbetslöshet som slår alla tänkbara rekord. Är det tur, det?

Nej, men vi har tagit ansvar, och är beredda att göra det igen.

Mötesdeltagare

John Kennedy sa, strax före sin död: "Så är vi alla visionärer och drömmare. Låt det aldrig bli sagt om denna generation, att vi lämnade idéer och ideal åt det förflutna, beslutsamhet och rätlinjiga syften åt våra motståndare."

Och så ska det inte bli. Jag kommer inte att svika de ideal som en gång fick mig att bli engagerad politiskt.

Vi vet att vår samhällsmodell, ni vet att den generella välfärdspolitiken, har stöd långt utanför socialdemokratins gränser. Därför har de borgerliga aldrig vågat ta en öppen strid om välfärdspolitiken.

Vår samhällsmodell är inte bara är den moraliskt riktiga. Den är också framgångsrik, vi har till och med fått det vetenskapligt belagt. Många av er har som jag läst boken "Jämlikhetsanden"

Regeringen ger de unga mindre utbildning och mindre kompetens, nästa steg blir mindre lön. I år skär de ned 675 miljoner på gymnasieskolan. Få kan ha missat det senaste förslaget från FP och C toppar - Långtidsarbetslösa ska ha lägre löner, invandrare ska ha lägre löner, unga ska ha lägre löner, lågutbildade ska ha lägre löner, äldre ska ha lägre löner. Alla ska de vara redo att sänka sina löner med en fjärdedel eller mer.

Låt mig vara tydlig idag: Detta kommer vi aldrig att tillåta!

När man skär man ned på skolan, och minskar möjligheterna att utbilda sig för att få jobb senare i livet, då minskas kompetensnivån i hela samhället. Medan många utvecklingsländer satsar just nu på skolor och universitet, på forskningscentrum och ny teknik – just för att kunna konkurrera med kunskap istället för kostnad. Just för att ha råd att finansiera en högre välfärd, en högre levnadsstandard, en större frihet för denna och kommande generationer.

Ska då Sverige gå åt andra hållet när vi vet att det inte går att konkurrera med sämre skolor och mindre utbildning? Tror verkligen Kristdemokraternas Stefan Gustavsson och Lennart Bogren C att alla kan ges arbete genom sänkt krogmoms och sämre socialförsäkringssystem? Vilka vill ni ge lägre lön.

En annan väg är möjlig.

Mötesdeltagare - Vi samlas här idag, under parollen ”Kunskap och arbete bygger Sverige!”

Vi socialdemokrater går nu framåt med en jobbpolitik som vilar på tre fundament. Det är ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv närings- och innovationspolitik som ökar efterfrågan på arbetskraft, och en möjlighet för alla att skaffa sig kompetensen för att ta jobben som växer fram. Företagen ropar redan idag på arbetskraft med rätt kompetens.

Vårt mål är att utveckla Sverige, stärka vår konkurrenskraft och ge alla möjligheten att skaffa sig den kompetens som behövs för att ta del i det moderna arbetslivet.

Här ser vi en stor skillnad i svensk politik:

- Istället för att slösa miljarder på misslyckade subventioner, investerar vi dem i kunskap och det som gör oss starka på sikt.

Vi föreslår i vårbudgeten utbildningskontrakt för jobb och praktik

Sverige har en tradition av innovation och företagande, från industriföretagen som genom decennier gett sig ut i världen. Den traditionen måste vi stärka inför framtiden.

När förändringens vindar blåser måste vi samla alla krafter som finns i samhället, politiken, företagare, forskare och fackförbund, och se vad som behöver göras.

Samverka, ta vara på kompetens och kreativitet, investera i både grundforskning och avancerad forskning och utveckling. Öka tillgängligheten på de resurser företag behöver för att växa, både i form av kompetens och kapital, och få fler av våra idéer ut i världen genom exportstöd och marknadsföring. Så stärker vi en kunskapsnation som vill konkurrerar med kompetens i en global toppklass.

Vänner

Den tredje delen är att människor ska kunna höja sin kompetens, oavsett om du är låg- eller högutbildad, oavsett om du är gammal eller ung, oavsett om du bor i Sävsjö/Eksjö Jönköping eller i storstaden.

Vi utbildar oss inte längre för livet utan under hela livet. Den moderna ekonomin och behovet på kompetens skiftar ständigt. Om vi blir det land som kan utbilda snabbast och orkar ställa – då kan den globala ekonomins öppenhet och föränderlighet bli vår främsta styrka.

Vi ska inte bara skapa framtidens jobb, vi ska se till att alla har chansen att ta dem. Vi har fått nog av en borgerlig politik som skär ner på våra utvecklingsmöjligheter och gör människor otrygga och lågavlönade.

Istället för att satsa på Sveriges krogar satsar vi på Sveriges skolor, det som rustar oss starka inför framtiden.

Låt mig även erinra om vad att FN:s klimatpanel skisserat ett verkligt hot. Det handlar inte längre om att Sveriges ska vara först med åtgärder, det handlar om att inte vara sist. Men vi kan ännu vara först med tekniska lösningar, tekniksprång som ger jobb i vår hembygd.

Första Maj firare,

Våga tro på en bättre värld? En värld där inte klasstillhörighet, hudfärg, religion och kön beskär en människas möjligheter?

Där tillgångarna fördelas efter behov, och där vi bidrar efter förmåga?

Där vi inte tar ut mer ur jordens ekologiska system, än att de klarar av det?

Ja, det är klart att man måste tro på det. För vad är egentligen alternativet?

Det är nu ca 20 år sedan det oreflekterade marknadstänkandet bröt fram, först i USA och Storbritannien, med Ronald Reagan och Margaret Thatcher, sedan i Sverige med Carl Bildt. Nu är Centerns Annie Lööf deras mest uttalade lärjunge. Allt ska av ideologiska skäl privatiseras och konkurrensutsättas, skatterna sänkas, fackföreningsrörelsen krossas. För då skulle arbetslösheten minska och tillväxten öka. Nu vet vi hur det gick.

En annan väg är möjlig. Vänner det är tid för en regering som bärs av en fast tro på människan och demokratins förmåga, för den socialdemokratiska samhällsmodellen.

Tack för denna Första Maj!

Carina Hägg

Det talade ordet gäller