onsdag 3 juni 2009

Hjälp företagen växa!

Enligt småföretagarbarometern från våren 2009 har konjunkturläget för de svenska småföretagen (färre än 50 anställda) försvagats i snabb takt. Situationen är värst inom tillverkningsindustrin men tjänstesektorn går inte heller lågkonjunkturen förbi utan att påverkas.

I Jönköpings län har antalet företagskonkurser under perioden januari till mars 2009 fördubblats om man jämför med 2008. Det är särskilt de mindre företagen som drabbats. Samtidigt med denna utveckling har småföretagen kommit att spela en allt större roll för jobben. I jönköpings län sysselsätter småföretagen över 70 000 personer. Regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för småföretagare har knappast underlättat och i idag kunde jag läsa i NNR.s regelbarometer att regeringen inte genomfört några regelförenklingar för företag under sina tre år vid makten. Det är precis det som behövs nu i Sverige och Europa.

Det är i de små och medelstora företagen framtidens jobb växer fram. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas. Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Jobbkrisen i Sverige och resten av Europa måste mötas med aktiva investeringar - för nya jobb, för trygga jobb och för gröna jobb.

På söndag kan du rösta för en förändring, kryssa 13 så blir det rätt på Socialdemokraternas lista den 7 juni.

Allt gott!

/Carina mitt i kampanjsnurret